Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Relevansen ökar med engagerade referensgrupper

För Kommuninvest är det viktigt att vara nära medlemmarna. Och för medlemmarna är det viktigt att lära av varandra. Det uppnås genom att referensgrupper för små, mellanstora och stora kommuner samt regioner har regelbundna träffar. Ann Sörman, kundansvarig på Kommuninvest, organiserar träffarna för mindre kommuner och förklarar varför detta forum blivit framgångsrikt.

Du är kundansvarig för mindre kommuner, dvs kommuner med upp till cirka 18 000 invånare, och har precis ordnat en referensgruppsträff. Denna gång blev det en digital träff i stället för en fysisk variant som det brukar vara. Hur var stämningen i gruppen?

– Trots den situation vi befinner oss i var stämningen god. Jag tror det finns ett behov av att ses och prata av sig. Det är i tider som denna vi behöver samarbete än mer.

Ämnena på träffarna varierar, däremot är syftet alltid detsamma. Medlemmarna får diskutera de frågor de tycker är intressanta just nu och vi får våra medlemmars syn på saker. Vad var ämnet för denna träff?

– Denna gång fokuserade vi på vårt nya digitala koncept Finansforum. Vi har vidareutvecklat finansseminarierna som är en återkommande seminarieturné på hösten. För oss är det tacksamt att kunna bolla koncept och innehåll med referensgruppen för att säkerställa att vi håller oss till relevanta ämnen. Vi gör ju det för dem!

Du har varit med och ordnat dessa träffar i några år nu. Vad kännetecknar träffarna?

– Engagemang och uppriktighet! Deltagarna är otroligt engagerade i kommunsektorn och i att utveckla Kommuninvest. På varje träff kommer deltagarna med kloka förslag och synpunkter.

Hur har denna kanal för medlemsdialog påverkat Kommuninvest?

– Det är väldigt värdefullt att kunna få detta utbyte kontinuerligt – vi vill ju veta vad de tycker. Vi har till exempel fått möjlighet att bolla vårt nya koncept Lån för Social Hållbarhet. Jag ser hur kunskap om vilka frågor som är viktiga för medlemmarna och en förståelse för deras vardag gör att vi blir mer relevanta. Relevansen ökar i vårt produkt- och tjänsteutbud, men även i utbildningar.

När du pratar om referensgrupperna nämner du ofta en ringar-på-vattnet-effekt. Vad menar du då?

– I referensgruppen har de ett starkt nätverk. De delar ofta samma utmaningar och i gruppen kan de få tips om lösningar. När det inte finns en lösning tillgänglig räcker det ibland med vetskapen om att man inte är ensam om sitt problem.

– Det stannar inte heller vid referensgrupperna. Deltagarna fortsätter diskussionerna som påbörjats på träffarna i sina organisationer och i andra nätverk. På så sätt stannar inte kunskapen bara i referensgrupperna – den förs vidare ut i sektorn.