Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Snabb signeringsprocess för nytt användaravtal

I slutet på maj skickades ett användaravtal för digitalt affärsavslut ut i KI Finans till våra kunder. Redan nu har hälften av avtalen signerats eller så har den digitala signeringsprocessen påbörjats. Användaravtalet är grunden för den framtida utvecklingen där fokus ligger på ökad flexibilitet, minskad administration och ökad transparens.

Under 2020 kommer appen KI Finans Affärsavslut och en kompletterande behörighetsstruktur att introduceras. I appen kommer det gå att göra digitalt affärsavslut och i behörighetsstrukturen kommer vem som har behörighet till appen att styras. Dessa nya funktioner beskrivs närmare här.

I KI Finans finns sedan innan apparna KI Finans Prislista, KI Finans Offert och KI Finans Signera. Med den nya appen på plats är kundens låneprocess digitaliserad. Detta ger alla möjligheten att smidigt och enkelt ta ett digitalt lån.

Information om användaravtalet

Användaravtalet ska signeras digitalt av firmatecknare i er organisation. Firmatecknare på kommun/region signerar kommunen/regionens avtal och firmatecknare på bolag signerar bolagets avtal.

Signeringsprocessen kommer att gå till på samma sätt som när lånedokumentation signeras dvs den som är primär kontaktperson hos er kommer att få ett mejl om att underlag för signering finns tillgängligt i KI Finans Signera.

I KI Finans Signera kan ni ange hur många, och vilka, personer som ska signera användaravtalet. Dessa får då en länk till dokumentet per mejl och kan signera med BankID. De som ska signera behöver inte ha tillgång till KI Finans.

Kontakta oss

Kontakta din kundansvarig vid frågor om den digitala låneprocessen och KI Finans.

För juridiska frågor om användaravtalet hänvisar vi till vår chefsjurist Jens Larsson,  jens.larsson@kommuninvest.se eller 0767-91 01 85.