Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Webbinarium: Investeringar, lån och skulder i kristid – vart är kommuner och regioner på väg?

Coronakrisen ändrar förutsättningarna för de fortsatta investeringarna inom kommunsektorn. Kommuner och regioner, inklusive deras bolag, kommer att under de närmaste månaderna behöva omvärdera och eventuellt justera sina planer för investeringar, lån och skuldsättning.

Under de senaste åren har investeringsnivåerna stigit snabbt. Faktorer som underhållsskuld, ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt och skärpta hållbarhetskrav har drivit upp investeringsbehoven. Det behöver investeras i såväl förskolor, skolor och äldreboenden som kollektivtrafik och VA-system. Även framöver väntas behoven vara stora.

Frågan är nu hur kommuner och regioner ska agera. Ska de trots tuffare tider försöka hålla investeringsnivåerna uppe? Skulle de t o m kunna öka investeringarna för att lyfta hela samhället ur krisen? Eller ska de banta investeringsplanerna för av få svåra ekonomiska kalkyler att gå ihop? Hur bör man i sammanhanget se på sådant som balanskrav, soliditet och finanspolitiskt ramverk? Och vad kan staten göra?

Tisdag 23 juni arrangerar Kommuninvest ett webbinarium på detta tema. Två fokusrapporter fungerar som underlag för diskussionen. Den första, ”Finanspolitiska ramverket och kommunerna”, publicerades i slutet av maj. Den andra, ”Covid-19 och den kommunala låneskulden – en ögonblicksbild”, presenteras senast 22 juni.

Anmäl dig här

 

 

 

Tid

Tisdag 23 juni kl 13.00-14.00

 

Medverkande

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Lars Heikensten, tillträdande ordförande Finanspolitiska rådet, ledamot Kommuninvests bolagsstyrelse

Åsa Granat, kommundirektör Borlänge kommun

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest