Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Digitalt Finansforum: Hur ska kommuner och regioner klara tuffare tider?

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Inriktningen är att, med hjälp av intressanta gäster, gå på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. Denna samlade analys blir nu extra viktig. I kölvattnet av coronapandemin står kommuner och regioner inför tuffare tider. Utmaningarna i ekonomiarbetet kan bli större och svårare än tidigare.

I år omvandlas allt detta till ett nytt och helt digitalt koncept: ”Finansforum”. Under 8 veckor i september och oktober arrangeras 8 webbinarier och 4 workshops på högaktuella och varierande teman.

Som deltagare väljer man helt flexibelt vad man vill delta i. Man sätter ihop sin egen ”favoritmix”. Man kan vara med på alla eller på bara ett enda arrangemang – och allt däremellan. Samtliga arrangemang är kostnadsfria.

Det detaljerade programmet presenteras idag. Bland gästerna märks bl a Annika Winsth, chefsekonom Nordea, John Hassler, professor nationalekonomi Stockholms universitet, Johan Kuylenstierna, vice ordf Klimatpolitiska rådet, Agnes Wold, professor klinisk bakteriologi Göteborgs universitet och Eva Mörk, professor nationalekonomi Uppsala universitet.

Samtidigt öppnas anmälningarna. Allting finns på: www.kommuninvest.se/finansseminarium.

– Vi ser verkligen fram emot många spännande och viktiga analyser och diskussioner. För att kunna hantera både utmaningar och möjligheter i kommunsektorns ekonomi är den fördjupade dialogen mycket värdefull, säger Björn Söderlundh, utlåningschef på Kommuninvest.