Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Engagerad diskussion om Lån för Social Hållbarhet

Kommuninvest genomförde nu på förmiddagen ett webbinarium på temat sociala investeringar: ”Lån för Social Hållbarhet. Kan det främja integration och trygghet?”. Detta arrangerades inom ramen för den för året digitala Kommek-konferensen.

I panelen fanns, vid sidan av Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand, representanter för tre av de aktörer i kommunsektorn som ligger längst framme i arbetet med social hållbarhet: Anna Wänblom, chef för Uthyrning och Social hållbarhet på bostadsbolaget Eidar i Trollhättan, Johan Sjöholm, utvecklingsledare Folkhälsa i Kungälvs kommun samt Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen. Dessa tre aktörer ingår också i Kommuninvests referensgrupp för den kommande låneprodukten Lån för Social Hållbarhet

Med Lån för Social Hållbarhet vill Kommuninvest kunna medverka till att främja det arbete för att lösa sociala utmaningar som bedrivs av kommuner, kommunala bolag och regioner, bland annat genom att lägga vikt vid förmågan att mäta social effekt på ett kvalitativt sätt. Lånen avses erbjudas till lägre kostnad, men ställer också högre krav på låntagaren bland annat på systematik i de sociala insatserna, på långsiktighet och på indikatorer för uppföljning.

En av slutsatserna i diskussionen var att denna typ av finansiering på flera olika sätt kan bidra i det lokala arbetet, på ett sätt som klart överväger den administrativa belastningen i form av ansökan och återrapportering. Det är inte orimligt, utan snarare ofta värdefullt, att göra det grundarbete som behövs för att en investering verkligen ska få de avsedda sociala effekterna.

En annan slutsats var att effektmätning när det gäller social hållbarhet är ett område som behöver förstärkas. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller att utveckla metoder och arbetssätt.

– Det var mycket inspirerande att få denna inblick i arbete och erfarenheter på det lokala planet, och är imponerad av hur systematiskt och engagerat man jobbar med frågorna. Jag tror att kommunsektorn både kommer att uppmärksammas för och ta stora steg framåt inom social hållbarhet under de närmaste åren, säger Björn Bergstrand.

Webbinariet kan, för den som har tillgång till innehållet i Kommek-konferensen, ses i efterhand under de kommande två veckorna.