Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar 1,25 miljarder USD i positiv benchmark-emission

Kommuninvest genomförde idag sin tredje emission för året under USD-benchmarkprogrammet. Denna gång emitterades 1,25 miljard USD, motsvarande ca 10,8 miljarder SEK, i en ny obligation med förfall 1 december 2022. 

Transaktionen blev framgångsrik, med en överteckning på 2,3 samt en prissättning på 7 räntepunkter över swapräntan och 14,55 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Orderboken var stor, med 53 deltagande investerare. 

För Kommuninvests del har USD-marknaden, sedan den covid-19-relaterade turbulensen dämpades under andra halvan av april, varit relativt gynnsam. Efterfrågan är stor och prissättningen fördelaktig. Denna upplåning ligger nu på ungefär samma prisnivå som upplåningen i SEK. 

– Vi fortsätter att ha ett bra stöd från investerarna i våra transaktioner. Tack vare det starka intresset kunde vi i denna transaktion justera ner priset med 3 baspunkter. Sammantaget har vi nu i år emitterat USD 3,5 miljarder i detta program. Denna strategiska prioritering har varit nyttig i vårt arbete för att säkra den mest kostnadseffektiva finansieringen av den svenska kommunsektorns investeringar, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest. 

Kommuninvest har nu lånat upp ca 90 miljarder SEK under 2020. Upplåningsprognosen för året ligger, efter den senaste revideringen i juni, på 150–160 miljarder SEK. 

 

För ytterligare information 

Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se 

Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se 

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se