Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Grönt rekord

När Kommuninvests Miljökommitté träffas i morgon blir det ett rekordmöte. Ansökningar om hela 34 gröna investeringsprojekt, fler än vid något tidigare möte, ska prövas. Björn Söderlundh, utlåningschef och medlem i kommittén, konstaterar att kommunsektorn bara blir starkare och starkare i hållbarhetsarbetet.

Det talas mycket om en grön återhämtning från coronapandemin. Är det detta vi nu ser?

– Det finns möjligen ett sådant inslag. Detta kan vara ett utmärkt läge att trappa upp. Men framför allt handlar nog det här om att kommuner och regioner har fortsatt att aktivt driva på den gröna trend som funnits sedan flera år tillbaka. De har inte låtit pandemin innebära något bakslag eller hack i kurvan, utan har tvärtom hållit fast vid sina satsningar.

Agendan för i morgon visar på vilken kraft som finns i utvecklingen. De 34 projekten omfattar totalt 3,4 miljarder kr. Det rör sig om gröna investeringar på en lång rad områden: skolor, förskolor, fjärrvärmeverk, energisnål hamnkran, restvärmeledning, vattenverk, råvattenledning, VA-sanering, energianläggningar m m.

Kommuninvests Gröna lån fyllde 5 år i somras. Vad kommer att hända under de kommande fem åren?

– Sedan vi började på noll för fem år sedan har vi hela vägen haft en gedigen tillväxt. Så ser det ut att fortsätta. Under första halvåret i år ökade de Gröna lånens andel av den totala utlåningen, på basis av utbetald volym, med en dryg procentenhet från 10,1 till 11,2 procent. Nu vid halvårsskiftet hade vi sedan starten beviljat över 70 miljarder kronor i Gröna lån, fördelade mellan drygt 375 investeringsprojekt i fler än 155 kommuner och regioner. Om jag ska försöka mig på en ”bästa gissning” tror jag att utvecklingen framöver kommer att accelerera snarare än mattas av.

Kommuner och regioner agerar nu mycket kraftfullt i hållbarhetsfrågorna. De utarbetar alltmer ambitiösa policys och planer – och blir allt skickligare i genomförande och praktisk hantering. Med denna dynamik i grunden ser jag framför mig att Kommuninvest som långivare steg för steg kommer att få en allt tydligare hållbarhetsprofil. Detta framstår – vilket är mycket glädjande – som den logiska vägen framåt.