Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Med en jämställd arbetsplats i sikte 

Finans- och IT-branschen är två branscher som har en bit kvar innan de är jämställda. Det försvårar när nya medarbetare ska rekryteras till Kommuninvest. Målbilden är förstås en medarbetarbas som speglar mångfalden i samhället. En förflyttning kräver ett medvetet och långsiktigt arbete. HR-generalist Ann-Christin Vagner berättar om hur vi rör oss mot en jämställd arbetsplats och bransch.

Hur är det att vara ansvarig för rekrytering på Kommuninvest?
– Kul men också utmanande stundtals. Vi arbetar i en komplex verksamhet och behöver ofta rekrytera specialister. Dessutom har vi ambitionen att rekrytera och ta tillvara på mångfald. Det är viktigt eftersom bolag med högre mångfald skapar bättre affärsnytta. Utöver det blir det en viktig samhällsvinst. Det försvåras av att många av rekryteringarna är inom finans och IT – två branscher som tyvärr har en bit kvar till att bli jämställda.

Det låter som mestadels utmaningar. Vad är det egentligen som är kul?
– Det är kul att hitta riktigt bra kandidater. Få organisationer har en lika kompetent och driven personalstyrka. Trots utmaningarna lyckas vi få tag på bra folk. Vi ger oss inte.

Målet är en jämställd arbetsplats som tar tillvara på mångfald. Hur görs förflyttningar mot det målet?
– Vi gör flera satsningar både på organisatorisk nivå och individnivå för att främja jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och långsiktiga initiativ inom dessa områden krävs. Även nyttiga nätverk och relevanta samarbeten är viktigt. Ensam är inte stark.  

Det pågår alltså ett aktivt arbete för att förändra nuläget. Kan du ge exempel på några av initativen? 

Kommuninvest ingår i det europeiska nätverket Diversity charter som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet. Handelskammaren Mälardalen är ett annat nyttigt nätverkFörutom det stöttar vi det lokala initiativet #KODAYOGA. Det är en ideell förening som på sina event försöker motivera kvinnor att testa på programmering.

Hur hänger kodande och yoga ihop?
– Många kvinnor uppger i undersökningar att de inte identifierar sig med IT-branschen. #KODAYOGA försöker därför ändra bilden som finns av branschen. På så sätt hoppas de bidra till en mer jämställd bransch. Om andelen tjejer som är IT-intresserade i ung ålder ökar kan vi på Kommuninvest förhoppningsvis på sikt få en mer jämställd bas att rekrytera från. Det här är en långsiktig satsning som vi hoppas ska gynna oss, men också samhället i stort.

Vissa av dessa initiativ är relativt nya. Går det att se något resultat än?
– När vi annonserade efter programmerare till sommarjobb fick vi många ansökningar med bra bredd bland de sökande. Det visar att vi har kommit en bit på vägen. 

Vad ska den som är intresserad av att arbeta på Kommuninvest göra?
– Alla som är intresserade av att bidra till samhället bör lägga in sig i vår kandidatdatabas. Kandidatdatabasen finns på karriärsidan på vår hemsida. Den är en skattkista när det är dags att rekrytera.