Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdrag: Bättre sjukvårdsinvesteringar

Hur kan investeringarna inom hälso- och sjukvården göras så rationella och välkoordinerade som möjligt? Detta är en bärande frågeställning för en pågående statlig utredning: ”Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård”. Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, sitter sedan i maj med som en av experterna i utredningen.

Vad handlar utredningens uppdrag om?

– Hälso- och sjukvården i Sverige har stora investeringsbehov. Under de närmaste åren kommer det att behöva göras omfattande investeringar i bl a sjukhus och andra sjukvårdslokaler. Utredningen ska kartlägga vilka investeringsprojekt som är på gång och analysera hur samverkan kring dessa projekt kan stärkas i ett nationellt helhetsperspektiv. Det handlar om att se till att alla de investeringar som nu görs får en så god effekt som möjligt på den samlade svenska hälso- och sjukvården.

– Detta är inget lätt uppdrag. Men det är samtidigt mycket viktigt. Om det gick att skapa ett starkare samarbete mellan staten och regionerna skulle de positiva effekterna kunna bli betydande. Det borde vara möjligt att både höja kvaliteten i vården och att använda gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. Om man kan säkerställa att de nya faciliteter som byggs i olika regioner – t ex inom den högspecialiserade vården – kompletterar snarare än överlappar varandra så skulle mycket vara vunnet.

Vilka är de svåraste delarna i uppdraget?

– Den största utmaningen blir att hitta en rimligt balans mellan aktiv statlig styrning och respekten för det kommunala självstyret. Det behöver finnas en proportionalitet i de konkreta förslag som vi så småningom presenterar. Å andra sidan är jag övertygad om att det, även inom denna ram, går att skapa mer välfungerande samordningsstrukturer än de som nu är på plats. Här finns en god förbättringspotential.

Hur har utredningens arbete påverkats av covid-19?

– Pandemin har under en period bromsat arbetet. Sjukvårdsapparaten har varit helt fokuserad på de akuta insatserna. Att bidra till utredningens behov av kartläggning har inte varit prioriterat. Detta är naturligtvis helt i sin ordning. Men i takt med att covid-19-belastningen minskat har arbetet intensifierats. Utredningen bör kunna göra rejäla framsteg nu i början av hösten.

Vilken nytta har du i denna utredning av att, ”till vardags”, jobba inom Kommuninvest?

– Min roll i utredningen är ju helt skild från den roll jag har på Kommuninvest. Men det är självfallet mycket nyttigt att ha tillgång till all den expertis som finns på Kommuninvest inom välfärdens investeringar och kommunsektorns ekonomi. Dyker det upp en svår fråga så finns det nästan alltid ett bra svar.