Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Västra Götalandsregionen blir medlem 292

Efter att de sista formaliteterna precis blivit klara välkomnar Kommuninvest nu ännu en ny medlem: Västra Götalandsregionen. Därmed har Kommuninvest ekonomisk förening 292 medlemmar: 278 kommuner och 14 regioner.

I samband med förändringar inom spårvägen i Göteborg står Västra Götalandsregionen inför ett behov av extern upplåning. Medlemskapet ger en möjlighet till konkurrenskraftig och effektiv upplåning i det sammanhanget.

”Det är mycket positivt att Västra Götalandsregionen väljer att ansluta sig. Det här är ett stort och viktigt steg framåt för Kommuninvest. När samverkan på detta vis förstärks blir förutsättningarna för att kunna erbjuda medlemmarna stabil och billig långivning ännu lite bättre”, säger Göran Färm, styrelseordförande för Kommuninvest ekonomisk förening.