Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Viktiga medel till kollektivtrafiken

I ännu en nyhet inför höstbudgeten meddelade regeringen och samarbetspartierna idag att man tillför ytterligare 2 miljarder kr för att täcka intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Satsningen ska läggas till de 3 miljarder kr som tidigare avsatts för samma ändamål. Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, ser detta som ett positivt besked.

Du och andra har de senaste månaderna pratat mycket om kollektivtrafiken. Varför är detta så viktigt?    

– Intäktstappen i kollektivtrafiken, som blivit en logisk effekt av covid-19, är en stor minuspost för många regioner. I krisens första fas rörde det sig sammanlagt om ca 1 miljard kr i månaden. I detta skede kan man anta att bortfallen är mindre, men ändå mycket betydande. I och med att smittspridningen minskar ökar trafikvolymer och biljettintäkter, men samtidigt tillkommer nya kostnader i samband med att regionerna förväntas ”smittsäkra” sin trafik genom att bl a köra fler turer. De senaste veckorna har det kommit signaler om att vissa regionala kollektivtrafikbolag inte klarar ekonomin utan att skära ner i trafiken. Det får inte ske. För att alla ska kunna resa med god social distansering är det viktigare än någonsin att trafiken hålls uppe.

Därför är det bra att regeringen går in. I Välfärdsekonomernas rapport i augusti pekade vi på ett det rör sig om ett bortfall som staten definitivt bör täcka upp. Detta är en central del i hanteringen av coronapandemin.

I och med den upprevidering av skatteunderlagsprognosen som SKR gjorde i augusti kan man säga att kommunsektorn i någon mening blir överkompenserad av statsbidrag för 2020. Men det är delvis en annan fråga. Det viktigaste här är att regeringen med dessa riktade bidrag håller vad man lovat och därmed upprätthåller förtroendet gentemot kommunsektorn.

Kommer pengarna att räcka?

– Det är svårt att säga i nuläget. Men det kan mycket väl bli så att ytterligare medel behöver adderas. Det viktiga är att regeringen – om så skulle visa sig bli fallet – går in så snabbt som möjligt med fortsatta insatser. För regeringens del klargjorde Isabella Lövin idag att man får återkomma under 2021 om pengarna inte räcker till. Jag utgår från att de verkligen levererar om så krävs.

Regeringen behöver också, när det gäller medlen till kollektivtrafiken, se till att utbetalningsprocessen inte blir för tung eller utdragen. Handläggningen behöver bli snabb och smidig. Detta är också en likviditetsfråga. I slutändan måste kollektivtrafikbolagen kunna räkna med att ersättningen faktiskt kommer in.