Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Viktigt att göra rätt saker

Finansforum rullar vidare. Nu på förmiddagen avverkades det tredje arrangemanget – ett webbinarium på temat: ”I kölvattnet av covid-19: Vart tar konjunkturen vägen?”.

Annika Winsth, chefekonom Nordea, John Hassler, professor nationalekonomi Stockholms universitet och Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, gjorde en mångfacetterad analys av konjunkturläget och förutsättningarna för fortsättningen.

Grundtonen var positiv. Även om det naturligtvis finns nedåtrisker – inte minst kopplade till covid-19 – så är det tydligt att återhämtningen har kommit igång ordentligt och att den svenska ekonomin rör sig framåt i god takt. I denna situation är det viktigt att vara noggrann i de policyåtgärder som vidtas. Allmänna efterfrågestimulanser är inte att rekommendera. Snarare bör fokus ligga på att göra riktade insatser för de delar av ekonomin som drabbats hårdast under pandemin. En intressant observation från coronamånaderna är att ekonomin – från global till lokal nivå – visat sig vara mer robust än vad många förväntat sig. Trots den extrema belastningen från covid-19 är det ekonomiska systemet i huvudsak intakt.

Inom ramen för Finansforum återstår nu ytterligare 6 webbinarier och 3 workshops.

Webbinariet kan ses i sin helhet här