Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fokus: långsiktig hållbarhet

Igår genomfördes det sjunde och näst sista webbinariet inom årets Finansforum: ”Den kommunala låneskulden 2020: Vad säger nya sifforna?”.

Webbinariet ägnades åt presentation och analys av Kommuninvests helt färska låneskuldsrapport. I panelen fanns Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea, och Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest.

En slutsats var att den generella skuldnivån i kommunsektorn i sig inte är något större problem. Så länge som man gör välavvägda investeringar och säkrar god ekonomisk hushållning kan det vara fullt rimligt att utöka låneskulden. En relaterad slutsats var att den långsiktiga hållbarheten nu är en viktig utmaning. Av allt att döma krävs det redan i dagsläget rejäla satsningar, inte minst i form av effektiviseringar, för att se till att ekonomin fungerar även i det längre perspektivet.

Webbinariet kan ses i efterhand här: