Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Grönt ljus för Kommuninvests gröna obligationer

Kommuninvest publicerar idag den femte granskningsrapporten gällande ramverket för gröna obligationer. Rapporten, från Kommuninvests externrevisor KPMG, har tagits fram i syfte att verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av gröna obligationer.

Ramverket för gröna obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). Där är rekommendationen att emittenter ska använda sig av extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna uppfyller de centrala GBP-kriterierna. Denna återkommande rapport är en viktig del i den externa granskningen.

Kommuninvest är Sveriges största emittent av gröna obligationer. I maj genomfördes den tionde gröna transaktionen. Efter den har Kommuninvest sammanlagt ca 37,5 miljarder kr utestående i fem gröna obligationer, varav tre är i SEK och två i USD.

De gröna obligationerna finansierar utlåning till gröna investeringar inom kommunsektorn. I slutet av augusti hade Kommuninvest beviljat ca 70 miljarder kr i Gröna lån, fördelade mellan över 375 investeringsprojekt i fler än 150 kommuner och regioner.

 Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2020

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, tel: 070-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-post: david.ljung@kommuninvest.se