Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Viktiga steg framåt för Lån för Social Hållbarhet

Arbetet med Lån för Social Hållbarhet, som ligger i en inledande pilotfas, har på sistone tagit några viktiga steg framåt. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, gör en uppdatering av läget.

Hur har pilotfasen utvecklats så långt?

– Utvecklingen har varit positiv och vi tar oss framåt i god takt. Viktigast är att Kommittén för Social Hållbarhet nyligen beslutat godkänna de två första låneansökningarna från Botkyrkabyggen och AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag. Detta blir våra första pilotkunder. Vi är väldigt glada att därmed ha två starkt engagerade och högkvalificerade aktörer med ombord!

Botkyrkabyggens lån gäller en investering i ROT-renoveringar av 380 bostäder i Fittja och Storvreten. Botkyrkabyggen har ett väl utvecklat arbete med social hållbarhet och arbetar både efter en strategi för varsam och hållbar renovering samt trivsel hemma i miljonprogramsområden. Vad gäller de investeringar som nu ska finansieras med Lån för Social Hållbarhet är målet främst ett ökat kvarboende för socioekonomiskt utsatta grupper samt ett ökat hyresgästinflytande. Botkyrkabyggen har en omfattande social agenda som inkluderar såväl boendedialoger, trygghetsvandringar, trygghetsvärdar och trygghetssamverkan som satsningen Qvinna i Botkyrka och nolltolerans mot olovlig andrahandsuthyrning.

AB Eidars lån gäller en investering där bostadsbolagets huvudkontor har flyttats till stadsdelen Lextorp för att skapa en positiv dynamik kring Granngården Centrum, en öde stadsdelsgalleria som under flera år kännetecknades av påtaglig otrygghet och en negativ utveckling. Eidar har beviljats Lån för Social Hållbarhet för den upprustning och utbyggnad av lokaler och iordningsställande av utemiljön som genomförts sedan 2016. Eidars val att etablera sig i området har skapat en grundtrygghet som motiverat andra aktörer och Granngården Centrum är nu en arbetsplats för ett par hundra personer. Närservice i form av Eidars kontor, vårdcentral, apotek, restaurang, närlivs och en lokal matproducent finns på plats. Det har i sin tur gett bättre förutsättningar för bl.a. omsorgen gällande äldreboende och hemtjänst. De sociala värden som skapats inkluderar ökad sysselsättning, ökad närservice samt förbättrade förutsättningar för äldreomsorg och hemtjänst. Med ett levande centrum fungerar hela stadsdelen bättre.

Utöver dessa är ytterligare två låneansökningar under behandling. Vi för även lovande dialoger med ytterligare ett antal potentiella pilotkunder.

Vilka är de största utmaningarna i att på detta vis bygga upp en ny låneprodukt?  

– Det vi gör med Lån för Social Hållbarhet är att skapa något helt nytt för svenska förhållanden – en låneprodukt som har förutsättningar att kunna främja kommunala aktörers arbete på det sociala området.

Utmaningen handlar främst om att skapa en struktur kring den social låneprodukt som är smidig och lätthanterlig men som samtidigt säkerställer hög kvalitet och integritet. Detta är, och måste vara, en något mer krävande finansieringsform än traditionella lån, och vi behöver vara noggranna och metodiska genom hela uppbyggnadsprocessen. Vi måste också vara lyhörda. Det är i aktiv dialog med Kommuninvests medlemmar och kunder, kapitalmarknadsaktörer och ledamöterna i expertkommittén som vi kan få alla detaljer att falla på plats.

Jag är övertygad om att detta kommer utvecklas bra, för i grunden finns det ett starkt engagemang bland kommuner och regioner i de sociala frågorna. Det är detta som vi ska lyfta och ta tillvara.

Tidigare idag arrangerade Kommuninvest webbinariet: ”Lån för Social Hållbarhet: Hur lyfter vi de sociala investeringarna?”. Vad tar du med dig därifrån?   

– En viktig slutsats är att intresset för sociala investeringar är mycket stort – både i kommunsektorn och finanssektorn. Detta är på väg att bli en allt viktigare del av Agenda 2030-arbetet. Jag upplever också en stor samsyn kring behovet  i att jobba systematiskt med utvärdering av resultat av sociala investeringar. Trenden på finansmarknaden är att den sociala finansieringen växer snabbt.

Tillsammans med de medlemmar och kunder som ingått i referensgruppen för Lån för Social Hållbarhet har vi utvecklat en låneprodukt som på ett unikt sätt möjliggör för kommunsektorn att finansiera en bred palett av socialt inriktade investering. Många emittenter/långivare har ett smalare fokus. Den breda inriktningen, med spetsiga krav på systematik och resultatutvärdering, tror vi väl svarar upp mot och kan synliggöra kommunsektorns omfattande sociala ansvar och uppgifter.