Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans Tillgång fasas ut: berörda kunder har fullgott alternativ

KI Finans Tillgång har sedan 2016 varit en del av Kommuninvests kunderbjudande. Denna systemmodul har, med en bred uppsättning funktioner, stött hanteringen av placeringsportföljer.

KI Finans Tillgång har blivit uppskattad och viktig för några kunder. I helhetsperspektivet, sett till samtliga kunder, har systemmodulen dock inte kommit att användas i någon större utsträckning. Kommuninvest har gjort en översyn av om det finns någon annan aktör, med gedigen erfarenhet och kunskap, som kan säkra en fullgod lösning för de aktiva kunderna. Det finns det. Därför fasas systemmodulen nu ut från Kommuninvests utbud.

KI Finans Tillgång tas i stället över av Adecla AB. Samma systemlösning för tillgångshantering kommer att utvecklas vidare i denna nya regi. Detta blir även fortsättningsvis ett erbjudande som möter olika typer av behov kopplat till tillgångsförvaltning. Tre av de berörda kunderna valde nu vid månadsskiftet att flytta sitt arbete inom KI Finans Tillgång till Adecla. För de kunder som varit intresserade men ännu inte kommit igång med KI Finans Tillgång är Adecla framöver ett uppenbart alternativ.

– KI Finans Tillgång har fungerat riktigt bra. Men denna systemmodul har inte kommit till nytta för tillräckligt många kunder för att det ska vara motiverat för Kommuninvest att fortsätta bära den inom KI Finans. Därför är det logiskt att den, när det nu finns en fullgod alternativlösning, drivs vidare i annan regi. Med ambitionen att hela tiden utveckla och optimera nyttan i vårt kunderbjudande tror vi att detta blir den bästa vägen framåt för kommunsektorn, säger Maria Viimne, affärschef och vice VD på Kommuninvest.