Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråden 2021 i helt digitalt format

I januari är det dags för ännu en runda av medlemssamråd. Detta är en viktig kanal för medlemsinflytande där representanter för Kommuninvest ekonomisk förening möter förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i kommuner och regioner.

På agendan finns en analys av läget i kommunsektorn, en genomgång av hur det går för Kommuninvest samt diskussioner om aktuella frågor inför föreningsstämman i april och i övrigt för verksamheten. Fokus ligger på inflytande och dialog.

P g a coronaläget, där smittspridningen under senhösten ökat markant, kommer medlemssamråden denna gång att genomföras i ett helt digitalt format. I enlighet med råd och rekommendationer, och med ambitionen att så många som möjligt ska kunna delta, är detta i nuläget den rimliga lösningen.

Upplägget med 18 samråd i fysiskt format runtom i landet stryks i sin helhet. I stället arrangeras 9 digitala medlemssamråd, tisdag-onsdag-torsdag varje vecka, under perioden 12-28 januari. Alla samråd startar kl 13.00 och avrundas vid ca kl 15.30.

Anmälan till de 9 digitala medlemssamråden är fri. Man väljer den dag som passar bäst. Inloggningslänken till det medlemssamråd som man valt att delta i skickas ut någon dag i förväg.

Varmt välkommen!

Kommuninvest Medlemssamråd 2021