Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nytt grepp om VA-investeringar

Svenskt Vatten och Kommuninvest har under hösten gått in i en närmare dialog om finansieringsförutsättningarna på VA-området. Ett första resultat av den processen, en gemensam broschyr med titeln ”Finansiering av VA-investeringar”, publiceras idag i de båda organisationernas kanaler. Björn Söderlundh, utlåningschef på Kommuninvest, ger sin syn på frågan.

Varför gör ni detta nu?

– Vi har under lång tid haft goda kontakter med Svenskt Vatten. Det är viktigt för oss att ha ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med centrala organisationer i kommunsektorn.

Huvudanledningen till att vi nu gått in i en fördjupad dialog är att investeringsbehovet på VA-området är stort och att många kommuner står inför omfattande investeringar under de kommande åren. I och med detta har flera frågeställningar koppade till finansieringen aktualiserats. Det är viktigt att klargöra hur förutsättningarna för investeringar, lån och skuldsättning ser ut.

Till detta ska läggas att VA kommit att bli ett av de mest spännande områdena i utvecklingen av gröna investeringar. I projektportföljen för Kommuninvests gröna obligationer är VA en snabbväxande kategori. VA-projekt utgör nu ca 15 procent av de Gröna lånen. Här finns en mycket intressant potential att gemensamt ta tillvara.

Vad är syftet med broschyren?

– Att ge en orientering i hur investerings- och finansieringsförutsättningarna ser ut samt hur man kan resonera i enskilda fall. Broschyren ska ses som ett första steg. Avsikten är att framöver utveckla både analysen och de konkreta råden.

Den som har någon fråga med koppling till detta ska inte tveka att höra av sig till någon av de båda organisationerna. Vi går mycket gärna in i mer handfasta diskussioner om vad som kan och bör göras i enskilda kommuner.

Finansiering av VA-investeringar (PDF)