Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Välfärdsekonomerna: Läge för långsiktighet i kommunsektorn

Expertgruppen ”Välfärdsekonomerna” presenterar nu sin andra rapport. I den första fanns råd till regeringen om hanteringen av kommunsektorn. I den andra rapporten är rekommendationerna i stället riktade till kommuner och regioner: ”Kommunsektorns väg ut ur covid-19 – tre goda råd”.

Kommuner och regioner står i dagarna inför svåra budgetbeslut. Välfärdsekonomerna menar att de i det läget behöver sätta ett tydligt fokus på långsiktig hållbarhet. Regeringen valde i höstbudgeten att ta ett kortsiktigt perspektiv. Så har kommunsektorn inte råd att agera. Man måste i stället använda det ekonomiska utrymme som trots pandemin har skapats till att långsiktigt öka effektiviteten.

Det handlar om att skapa nya arbetssätt. Med hjälp av mer kraftfulla och konsekventa satsningar på digitalisering, samordning och minskad administration går det att på samma gång höja kvaliteten, rationalisera resursutnyttjandet och förbättra arbetsmiljön.

Kommuner och regioner uppmanas hålla i pengarna. Det ekonomiska utrymme som nu uppstår får inte användas till ohållbara kostnadsökningar, utan bör antingen sättas av i exempelvis resultatutjämningsreserven (RUR) eller investeras i sådant som krävs för att nå en hållbar ekonomisk situation längre fram.

Därtill är det nödvändigt att tänka långsiktigt. Många kommuner och regioner har god potential att förbättra den långsiktiga ekonomistyrningen: genom att bl a utveckla sina koncernstrukturer, arbeta med resultatmål som är anpassade efter egna förutsättningar, tillämpa en konsekvent realism i prognoser och budgetering samt göra en mer aktiv analys av sina likviditets- och kassaflöden.

Sammantaget konstaterar Välfärdsekonomerna att bilden är tydlig. Trots regeringens kortsiktighet har kommuner och regioner nu en oväntad och unik chans att börja bygga en långsiktigt hållbar ekonomi. Den måste man ta.

Ladda ner rapporten:

 Kommunsektorns väg ut ur covid-19 – tre goda råd

Huvudpunkterna i rapporten presenteras i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Välfärdsekonomerna

 

 

För mer information, och kontakt med medlemmarna, vänligen vänd dig till gruppens sekretariat:

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef
tel: 073-078 06 35
e-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se