Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Justering av nya gröna krav inom Vattenhantering

I början av november meddelade Kommuninvest att vissa av kraven för att beviljas Gröna lån kommer att skärpas från 1 januari 2021. Skärpningarna berör projektkategorierna Gröna byggnader och Vattenhantering. Medan skärpningen för Gröna byggnader kvarstår helt oförändrad behöver det nu göras en justering av de nya krav som ska gälla för Vattenhantering.

Precis som tidigare meddelat justeras ansökningsformulären för att samla in bättre kvantitativ data för dricksvattenproduktion och avloppshantering. Där ligger planen fast.

Samtidigt ges de nya kraven en förändrad utformning när det gäller energiförbrukning. Kommuninvest avvaktar tills vidare med att införa planerade krav på maximal energiförbrukning. Däremot kommer anläggningens energieffektivitet att beaktas i bedömningen, varför data om energiförbrukning begärs in i ansökan.

– Vi beklagar att vi behöver göra denna förändring i ett sent skede. Orsaken är den osäkerhet som för tillfället råder kring hur den totala bördan av krav i EU-taxonomin slutligen kommer att utformas. Om något skulle uppfattas som oklart svarar vi naturligtvis gärna på frågor, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Om Gröna lån