Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Webbinarium: Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

Det är nu tydligt att coronapandemin kommer att prägla även 2021. Därmed står välfärden inför fortsatt stora påfrestningar. Det är en svår utmaning att säkra kvalitet, volymer och uthållighet i en tuff tid.

Ekonomistyrningen är en nyckel i detta. För kommuner och regioner gäller det att både hantera den kortsiktiga turbulensen och staka ut vägen mot långsiktig ekonomisk hållbarhet. För regeringen blir det viktigt att hitta rätt i de åtgärder som vidtas för att hålla den lokala och regionala ekonomin på rätt köl. Hur ska detta mer konkret gå till? Vad är det för typ av insatser som krävs? Vilka prioriteringar är lämpliga när det gäller exempelvis resultat, skatter, bidrag, investeringar och effektivisering?

Under hösten har Välfärdsekonomerna i två rapporter gett åtta goda råd – till regeringen och till kommunsektorn. Strax innan webbinariet publiceras ännu ett bidrag. Har råden följts? Vilka är nu de viktigaste rekommendationerna? Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

 

Tid: 5 februari kl 09.00-10.00

Plats: Webbinarium i det digitala verktyget Zoom

Anmäl dig här

 

 

 

Panel:

Lena Micko (S), civilminister

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef Kommuninvest