Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Not avseende åtagandebesked år 2020 publicerad

Som ett stöd till våra kunder publiceras en not avseende åtagandebesked år 2020. Mallen går att använda i finansiell rapportering för att beskriva kommunen eller regionens åtagande i Kommuninvest.

Not avseende åtagandebesked 2020