Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Knyt kontakt med din framtida arbetsgivare på Campusmässan

Kommuninvest deltar årligen på Campusmässan som Örebro universitet anordnar. I vår monter etablerar vi första kontakten med framtida medarbetare.  

Vi finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar. Det ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till ett mer hållbart Sverige. 

På mässan knyter vi kontakt med nyfikna och ambitiösa studenter som vill bidra till ett gott och hållbart samhälle tillsammans med oss. Ofta studerar ni finans, nationalekonomi, civilingenjör eller IT 

Campusmässan genomförs digitalt 2021. Det nya formatet garanterar att möjligheten att knyta kontakt finns kvar.

I vår digitala monter får du: 

  • Goda råd om karriär- och studievägar 
  • Veta vägarna in på Kommuninvest  
  • Information om sommarjobb och extrajobb 
  • Diskutera uppsatsämnen och handledning

Du som besöker vår digitala monter kan välja mellan fyra intressanta spår:

  • Bygg appar och välfärd hos #ÖrebrosbästaIT 
  • Stärk välfärden med din analys 
  • Nationalekonomi öppnar dörrar – från riskanalys till chefsanalytiker  
  • Prata med Anki om karriär och studier 

Montern bemannas av:

Christofer Ulfgren, IT-chef

Fredrika Norman, gruppchef IT

Emelie Värja, forskning- och utbildningschef

Kristin Ekblad, affärsarkitekt

Ann-Christin Vagner, HR-generalist