Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tydlig miljöambition i Borås

Fastighetsbyggnationer har som bekant en betydande klimatpåverkan, men genom att använda förnyelsebara material kan man kraftigt minska belastningen på vår planet. Detta har Borås stad tagit fasta på. Deras höga miljöambition visar sig i hyresrätterna i Fristad som beviljats ett grönt lån. Kjell-Ove Sethson, vd på det kommunala bostadsbolaget Fristadbostäder AB, berättar om hur miljöambitionen får utrymme i en byggprocess.

Ni verkar ha tagit stor hänsyn till miljö och klimat i byggnationsprocessen. Hur gör ni för att få med det perspektivet?

– Vi har jobbat aktivt med att minska vår påverkan på miljö och klimat sedan slutet av 90-talet så det har blivit naturligt för oss att ställa höga krav i samband med byggentreprenader. I alla byggprojekt tar vi frågan om livscykelperspektivet som punkt ett i projekteringen.

Vilka vinster för det perspektivet med sig?

– När det finns en tydlighet om ambitionerna så har det visat sig att de flesta i byggbranschen vet ganska väl hur man kan lösa saker med liten klimatpåverkan. Problemet är att fokus oftast inte ligger där utan enbart på prislappen …

När hyresrätterna på Åsbovägen byggdes var det första gången sedan 1991 som ni byggde nytt. Hur har synen på hållbarhet i byggbranschen förändrats sedan dess?

– Idag har just hållbarhet blivit nåt som alla kan säga att de jobbar med på ett eller annat sätt. Begreppet är brett och de stora aktörerna på marknaden flitiga kommunikatörer inom området. Då för 30 år sedan fanns, vad jag har förstått, egentligen bara begreppet energieffektivitet samt att man hade fått erfarenhet av farliga material som innehöll asbest och PCB etc. Idag vet vi att det enda förnyelsebara byggmaterialet trä inte bara är naturligt och lätt att använda, forskning har visat att vi får hållbarhet i form av bättre hälsa för människor som kommer i kontakt med det, både i livsmiljön och i arbetsmiljön.

Det blev två hyreshus i trä. Varför just trä?

– Rätt material på rätt plats gäller alltid! Trä är som sagt det enda förnyelsebara byggmaterialet och det har många fantastiska egenskaper. Styrka i förhållande till vikt ger att ett hus med trästomme får en tiondel så mycket transporter till byggarbetsplatsen jämfört med hus med betongstomme. Trä lagrar koldioxid istället för att släppa ut koldioxid som andra byggmaterial gör. Trä får en bättre livslängd än tillverkade byggmaterial då det inte bryts ner av föroreningar och UV-strålar. Det är bland annat därför som tusenåriga byggnader i världen kan stå kvar och vara lika vackra idag som då medan moderna byggnader kan vittra sönder efter mindre än femtio år.

Ni har valt att finansiera investeringen med Kommuninvests Gröna lån. Varför valde ni grön finansiering?

– Vi jobbar med helheten och det här var en del som vi inte haft möjlighet att jobba med innan. En viktig pusselbit helt enkelt.