Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Välfärdsekonomerna: Reform av äldreomsorgen måste vara ekonomiskt hållbar

Expertgruppen ”Välfärdsekonomerna” presenterar idag sin tredje rapport: ”Efter ett år med covid-19 – Fem saker att hålla koll på i kommunsektorns ekonomi”.

De två första rapporterna innehöll råd till regeringen respektive kommunsektorn. I den nya rapporten lyfts i stället fem faktorer för kommuner och regioner som ekonomiansvariga på alla nivåer behöver hålla koll på.

För att i ekonomiarbetet kunna säkra både kortsiktig stabilitet och långsiktig hållbarhet är det viktigt att i detta skede ställa sig fem centrala frågor:

  • Hur är det rimligt att hantera ett ökat förväntningstryck på äldreomsorgen?
  • Krävs starkare insatser för att förhindra strukturella ökningar av arbetslösheten?
  • Innebär befolkningsförändringar att kommunsektorns planering behöver justeras?
  • Är investeringsplanerna så robusta att de långsiktigt täcker in alla nödvändiga investeringar?
  • Vilka permanenta effektiviseringar går att skapa?

När det gäller äldreomsorgen är det mycket angeläget att göra en ordentlig ekonomisk analys. Coronakommissionen har skapat en stark förväntan om att äldreomsorgen ska reformeras. Kommissionen ger dock ingen prislapp och har inga förslag på hur problemet med att hitta medarbetare ska lösas. Det är dags att detta förs in i diskussionen. Om reformansträngningar ska kunna nå framgång krävs en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Ladda ned rapporten

Efter ett år med covid-19 – Fem saker att hålla koll på i kommunsektorns ekonomi

Debattartikel

Problematiken kring äldreomsorgen kommer den 5 februari att uppmärksammas i en separat debattartikel på Altinget.

Välfärdsekonomernas arbete

Välfärdsekonomernas arbete finns samlat här.

Webbinarium: Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

Rapporten kommer att diskuteras på ett webbinarium den 5 februari med bl a Lena Micko och Elisabeth Svantesson. Info och anmälan finns här.

Mer information

För mer information, och kontakt med medlemmarna, vänligen vänd dig till gruppens sekretariat:

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef, tel: 073-078 06 35, e-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se