Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Både framsteg och utmaningar i jämställdhetsarbetet

Det närmar sig 8 mars och den internationella kvinnodagen. Det är ett bra läge att göra en statusuppdatering om Kommuninvests jämställdhetsarbete. Malin, HR-chef, pekar på både framsteg och utmaningar.

Vad går bra?

– Vi har över tid byggt upp medarbetarkonceptet ”Hållbar vardag”. Det handlar bl a om att säkra en sund balans mellan arbete och fritid, om att ha tillgång till utmärkta möjligheter inom frisk- och hälsovård samt om att flexibelt kunna anpassa arbetsdagen för att få ihop livspusslet. Detta är uppskattat bland medarbetarna och får viktiga effekter.

En effekt är att de kvinnliga medarbetarna hos oss har samma låga sjukskrivningstal som männen. Därmed skiljer vi ut oss från ganska många andra arbetsplatser där kvinnor, inte sällan med stressrelaterade besvär och sjukdomar, tenderar att ha fler sjukskrivningsdagar än män.

En annan effekt är att kvinnor och män hos oss tar ut VAB och föräldraledighet i ungefär samma utsträckning. Där är ju mönstret i samhället som helhet att ansvaret till övervägande del landar hos kvinnorna.

Det är glädjande att vi kommit så långt. Men vi vill naturligtvis komma ännu längre. En nyckelprioritet under pandemin är att säkerställa att ”Hållbar vardag” fungerar minst lika bra även när en stor del av arbetet sker hemifrån. Där blir exempelvis arbetsmiljön på hemmakontoret en avgörande faktor.

Finns det något som går mindre bra?

– Vår största utmaning för tillfället är att rekrytera kvinnor till tjänster inom IT och finans. Detta är traditionellt mansdominerade yrkeskategorier – som bara i långsam takt håller på att förändras. Vi har ett antal fantastiskt duktiga kvinnor på plats hos oss. Men det räcker inte. Vi ska ha fler.

En sak som vi jobbar med är att beskriva rollerna på ett öppet och rättvisande sätt. Det finns ingen vettig anledning till att IT och finans ska vara mansdominerat. Dessa arbeten passar naturligtvis minst lika bra för kvinnor. Här tror jag tyvärr att både kvinnor och män – ofta helt omedvetet – går omkring och bär på gamla fördomar.

En annan sak som vi gör är på mässor och i specialarrangemang rikta oss direkt till tjejer och unga kvinnor. En särskild satsning, som startade förra året och där vi finns med, är Kodayoga. Där är tanken att med hjälp av inspirerande evenemang som kombinerar kodning och yoga locka fler tjejer till IT-branschen.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna?

– Jag tror att det kommer att visa sig att vissa av de förändringar av arbetslivet som skett under pandemin är här för att stanna. De digitala arbetssätten har slagit igenom på allvar och kommer att få stor betydelse framöver. Det är viktigt att se till att detta blir positivt för jämställdheten. Rätt använda borde de digitala verktygen kunna stärka ”Hållbar vardag”. Jag ser också framför mig att digitaliseringen skulle kunna göra det möjligt att utvidga rekryteringsbasen, vilket i sin tur skulle kunna underlätta ansträngningarna att få in fler kvinnor inom IT och finans.