Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterade ny obligation i kronprogrammet

Kommuninvest har idag emitterat en ny sjuårig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Tre miljarder SEK emitterades och transaktionen övertecknades 1,7 gånger.  

Den nya obligationen, K2805, förfaller 2028-05-12. Transaktionen prissattes 5,5 baspunkter över swapräntan och ca 46 baspunkter över motsvarande statsobligation. 

Efter emissionen har det svenska obligationsprogrammet nio utestående obligationer med förfall mellan 2021 och 2028Den utestående volymen är ca 275 miljarder SEK.  

– Vi fortsätter att möta stor efterfrågan  vår upplåning i svenska kronor. Det är inte förvånande med tanke på den ytterligare ränta investerarna erhåller relativt svenska statenProgrammet är en grundpelare för att kunna leverera på vårt uppdrag: kostnadseffektiv finansiering av välfärdsinvesteringar i svensk offentlig sektor, säger Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning på Kommuninvest. 

 

För ytterligare information 

Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se 

Lovisa Kanedal, förvaltare, tel072-210 58 49, e-mail: lovisa.kanedal@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se