Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny grön obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD, motsvarande ca 8,4 miljarder SEK, i en ny grön obligation med förfall 2024-06-19.

Efter denna gröna transaktion, som var den 12:e i ordningen, har Kommuninvest sammanlagt ca 51 miljarder SEK utestående i sju gröna obligationer – varav fyra är i SEK och tre i USD.

Investerarintresset var stort. Orderboken omfattade 62 internationella investerare. Transaktionen prissattes 1 baspunkt över swapräntan och 19 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

– Vi fortsätter att möta en stark efterfrågan i USD-marknaden. I dag var det särskilt glädjande att se ett så brett intresse kring en ny grön obligation. Tack vare det imponerande hållbarhetsarbete som bedrivs av svenska kommuner och regioner, där den växande portföljen nu inkluderar över 430 gröna investeringsprojekt, tar vi hela tiden viktiga steg framåt i utvecklingen av den gröna finansieringen, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Bifogat finns detaljerade Press Points.

För ytterligare information

Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se