Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Kommuninvest ska vara den naturliga samtalspartnern”

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammade vi det vi gör bra – men också det vi som organisation kämpar med. Att rekrytera kvinnor till vår kärnverksamhet och IT är alltjämt utmanande.

Som en del i arbetet med att förändra detta lyfter vi fram intressanta karriärvägar. Förhoppningen är att på sikt nå en mer jämställd rekryteringsbas.

Sofia Frändberg arbetar som finansrådgivare i kundgruppen. Det innebär att hon är bollplank och stöd åt kunder och förmedlar kunskap om effektiv kommunal finansförvaltning.

I rollen som finansrådgivare har du tät kontakt med kunder. Vad är det ni diskuterar?

– Vi diskuterar allt möjligt inom finansiering; kommande lånebehov, koncernsamordning, pedagogik i presentationer till förtroendevalda, investeringsplaner, skuldportföljhantering, risker, god ekonomisk hushållning, finanspolicy.

Kan inte jag svara på kundens frågor finns kunniga kollegor som stöttar och/eller inte minst andra kunder som har haft samma utmaning och som kan bistå. Nätverkande genom Kommuninvest är positivt och ger ett mervärde.

Vad ingår mer i rollen?

– Att ha kunskap om sina kunder och den sektor vi verkar i, bygga relationer och driva användandet av Kommuninvests digitala verktyg, KI Finans och KI Låna. Man kan säga att jag arbetar proaktivt för att Kommuninvest ska vara den naturliga samtalspartnern när det gäller finansförvaltning och strategisk rådgivning kring skuldförvaltning.

Vad behöver man kunna för att vara en bra finansrådgivare? Vilka egenskaper bör man ha?

– Man bör vara intresserad av människor och såklart skuldförvaltning och kommunal verksamhet. Anledningen till att jag säger att man bör vara intresserad av människor är att dialogen är grunden för utveckling och kunskapsöverföring. En bra dialog grundar sig på tillit och respekt. Ofta börjar relationen med dom små frågorna för att sedan gå vidare till de större. Har man byggt en bra kundrelation kan man också ha mer spänst i dialogen, ställa frågor, eller kanske uttrycka en åsikt, som kanske inte alltid är så bekväm men som innebär en förflyttning i ”tänket” i en viss fråga. En förutsättning är också att man kan ha många bollar i luften samtidigt. Kunderna har olika saker på gång och många gånger måste man arbeta parallellt med olika saker.

Vad tror du är anledningen till att kvinnor i lägre utsträckning söker dessa roller?

– Tradition tror jag spelar en stor roll. När jag började på Kommuninvest var i stort sett alla ekonomichefer och kommunchefer män. Idag är mer än hälften av alla Sveriges kommunchefer kvinnor. Inom finansbranschen var det också i huvudsak män. Det finns många kompetenta kvinnor med stor potential som bara måste våga kliva fram och ta plats.

Under många år var vi väldigt få kvinnor på affärsavdelningen på Kommuninvest, men idag är vi mer jämställda. En arbetsplats med olika individer, i olika åldrar och kön tror jag är det allra bästa (!) och det arbetar ju Kommuninvest aktivt för.

En ledande fråga kanske – gör kvinnorna rätt i att inte söka?

– Absolut inte! Det självklart att man ska söka om man är intresserad och har rätt kompetens. Det gäller bara att våga ta steget och lita på sig själv och sin förmåga.

I år har du arbetat på Kommuninvest i 25 år. Vad gör att du har valt att stanna kvar så länge?

– I huvudsak två saker, jag har fått möjlighet att utvecklas, både personligt och kompetensmässigt och att jobbet är så stimulerande och roligt.

Jag har genom åren haft bra personer runt mig. De har har trott på mig, utmanat mig att våga ta nya steg och pushat mig i rätt riktning – det är värdefullt!

Det är viktigt att ha möjlighet att utvecklas, få bidra och känna att man gör nytta i sitt arbete. Jag känner mig stolt över den roll Kommuninvest har och på det sätt vi tillsammans bidrar till ett gott och hållbart samhälle!