Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Träffsäker support med Team Kundservice

Användandet av KI Finans ökar och det gör även möjligheterna som finansförvaltningstjänsten ger användaren. Teamet Kundservice har bildats för att arbeta dedikerat med support av KI Finans. Theodora Batan, kundsupportspecialist, är en del av teamet som med träffsäker support ska stötta användarna.

Hur kommer det sig att Team Kundservice bildas nu?

– Vi ser att användningen av KI Finans ökar samtidigt som systemet kontinuerligt utvecklas. För att möta kundernas behov tror vi på en specialiserad supportfunktion som på ett effektivt sätt kan underlätta kundernas användning av våra digitala tjänster.

Vem kan vända sig till er i Team Kundservice och med vilken typ av frågor?

– Vi välkomnar alla som har frågor om funktionalitet i KI Finans!

Vad kan man förvänta sig när man tar kontakt med dig och teamet?

– Man kan förvänta sig en professionell och effektiv kontakt. Vi har tydliga processer för supporten av våra digitala tjänster. Nu när vi även är en grupp som dedikerat arbetar med uppgiften tror jag att det kommer innebära snabbare hantering av de frågor som inkommer samtidigt som vi kommer leverera med högre kvalitet. Vi kommer hela tiden att arbeta för att underlätta kundens användning av våra digitala tjänster.

Din titel är kundsupportspecialist – vad innebär det?

– I min tidigare roll som kontrollansvarig för vår utlåning har jag byggt upp en expertis inom vår digitala låneprocess. Nu får jag möjlighet att fokusera fullt ut på KI Finans för att på ett effektivtsätt hantera de frågeställningar som uppstår kring verktyget.

Ni som arbetar i Team Kundservice är specialister på KI Finans. Hur blir man det?

– Min kompetens har byggts upp genom många olika erfarenheter. Dels genom erfarenheter från min tidigare roll, men även genom kompetensutveckling. Det krävs verkligen tid att få sitta i systemet för att förstå hur det fungerar på djupet. Över tid har jag även byggt upp en kompetens genom att möta de frågeställningar som uppstår relaterat till KI Finans. Jag lär mig även mycket i mina samtal med kunder. Det kan låta lite klyschigt men jag lär mig något nytt varje dag!

Finns det någon fråga eller problem som ni inte kan lösa?

– Det finns alltid ärenden som tar tid. Det kan vara frågor där vi verkligen behöver sitta och göra kontrollberäkningar och laborera i KI Finans. Det kan även handla om buggar som går vidare till olika leverantörer, men även om avsaknad av funktionalitet i systemet. Då sker en överlämning från oss i Team kundservice till den som är produktansvarig som i sin tur får ta frågan vidare. Vi har även en stor kompetens internt som vi försöker nyttja i största möjliga mån när så krävs.

 

Kontakta oss