Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet – En ”game changer” i hållbarhetsarbetet?

Digitalt lanseringsevent 29 april kl. 08.30-10.00 i Zoom.

Efter en pilotfas på ca ett halvår lanserar Kommuninvest nu Lån för Social Hållbarhet. Därmed erbjuds dessa lån till alla medlemmar: 292 kommuner och regioner över hela landet.

Detta är en innovativ låneprodukt med många möjligheter – för kommuner och regioner som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet. Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med social insats, kan bidra till att nå sociala mål. Det finns tre breda lånekategorier: boende och boendemiljöer / trygghet, säkerhet och tillgänglighet / hälsa, idrott, utbildning och kultur.

Marknaden för sociala lån och obligationer har vuxit snabbt i Europa på senare år. I Sverige har det dock gått ganska långsamt. Frågan är nu om Lån för Social Hållbarhet kan bli en ”game changer” som gör att utvecklingen tar fart även för svensk del. Vilken potential har denna nya låneform – för enskilda kommuner/regioner och för samhället som helhet?

Detta lanseringsevent är uppdelat i två delar. I den första delen ligger fokus på hur Lån för Social Hållbarhet fungerar. I del två diskuteras vilka samhällseffekter de nya lånen kan generera.

1. Hur funkar det?

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest
Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem
Aina Rundgren, verksamhetsansvarig Projektkontoret, Örebro kommun
Tomas Bokström, ansvarig för Social & Health Impact Center, RISE

2. Vilka blir samhällseffekterna?

Göran Färm (S), föreningsstyrelsens ordförande Kommuninvest
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen
Hans Beyer, Chief Sustainability Officer, SEB
Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Anmäl dig till eventet här