Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kampen mot otrygghet och kriminalitet: Vad spelar kommunerna för roll?

Frågor kring otrygghet och kriminalitet har de senaste åren tagit allt mer plats i samhällsdebatten. Huvudorsaken är sannolikt att gängkriminaliteten blivit mer synlig och brutal. Det hotas, skjuts och sprängs på öppen gata.

I detta finns det en pågående diskussion om vad som bör göras inom välfärden för att förebygga och motarbeta. Inte minst sitter kommunerna med en rad verktyg som nog skulle kunna komma till bättre användning. Kan skolan ta ett större ansvar? Är fritidsverksamheten tillräckligt bra? Hur kan positiva krafter inom idrott och kultur förstärkas? Vilka ytterligare åtgärder kan socialtjänsten vidta? Hur kan de kommunala bostadsbolagen förbättra arbetet inom sina bostadsområden? Hur kan kommunerna skapa en bättre samverkan med polis och andra myndigheter i allt det som görs på området?

I juni presenterar en statlig utredning ett betänkande som i stora drag ska gå ut på att kommunerna ska ta en utökad roll i det brottsförebyggande arbetet. Hur ska en sådan roll se ut? Hur ska kommunerna göra mer?

Tid: 19 maj kl 16.00-17.00

Plats: Zoom

Panel:

Ann-Sofie Hermansson, regeringens särskilda utredare för utredningen ”Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete”

Amir Rostami, docent i kriminologi, Institutet för framtidsstudier, Högskolan i Gävle

Louise Meijer (M), riksdagsledamot i Justitieutskottet

David Ling, språkrör Grön Ungdom

Nike Örbrink, förbundsordförande KDU

Anmäl dig här