Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny benchmark-obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 8,5 miljarder SEK) i en ny obligation under USD-benchmarkprogrammet. Obligationen förfaller 2024-11-29.

Investerarintresset var stort. Orderboken omfattade 52 investerare. Obligationen prissattes 0 baspunkter över swapräntan och 26 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

Det här var den andra transaktionen för året under detta program. I början av mars emitterades en ny grön obligation i USD. USD-marknaden fortsätter att erbjuda goda villkor och en prisbild på ungefär samma nivå som SEK-marknaden.

– Detta blev en positiv transaktion under gynnsamma marknadsförutsättningar. Det var särskilt glädjande att se en bra investerardiversifiering både när det kommer till investerartyp och geografisk fördelning. I vårt arbete med att finansiera välfärdsinvesteringar inom den svenska kommunsektorn spelar USD-marknaden en viktig roll, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Inklusive denna transaktion har Kommuninvest under 2021 lånat upp ca 40 miljarder SEK. Upplåningsprognosen för 2021 ligger på 120–140 miljarder SEK.

Se detaljerade Press Points

 

 

För ytterligare information

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se