Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Äga/hyra verksamhetslokaler – arbetet framåt

För en dryg månad sedan publicerade Kommuninvest rapporten ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. Hur har arbetet med frågan utvecklats sedan dess? Emelie Värja, rapportförfattare och forskningschef, och Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning, ger oss en uppdatering.

Hur har rapporten tagits emot?

– Klart positivt. Intresset har varit stort. Det är tydligt att detta är en frågeställning som många brottas med och där själva kalkyldelen ofta får en avgörande betydelse. Det är också tydligt att det perspektiv som vi lyfter fram, där vi tar ett helhetsgrepp som även omfattar balansräkningsaspekterna, i någon mån har saknats i analyser och diskussioner på området, säger Emelie.

– Vi har fått flera förfrågningar från kunder/medlemmar som vill gå mer på djupet i sina kalkyler och som uppskattar såväl rapporten som den rådgivning vi i övrigt kan bistå med. Vi hjälper naturligtvis gärna till. Detta är ett komplext område där det sällan finnas några på förhand givna svar. Men en ordentlig kalkyl, där man noga granskar och väger alternativen, gör som regel beslutsfattandet enklare, säger Björn.

Om man ser till praxis på området i nuläget – var finns den största förbättringspotentialen?

– Vi har noterat att det förekommit missförstånd kring hur vi på Kommuninvest agerar i långivningen. Det har antytts att vi skulle ha lånetak. Det finns även idéer om att ett hyresalternativ inte belastar balansräkningen. Dessa punkter förtydligas i rapporten. Oavsett finansieringslösning av investeringen måste man se till det åtagande man tar på sig. Och vi jobbar inte med lånetak. För de allra flesta medlemmar hos oss är det, som den finansiella situationen i kommunsektorn nu ser ut, fullt realistiskt att låna till en äga-lösning, säger Emelie.

– Den absoluta grundrekommendationen från vår sida är att se till att jobba med en långsiktig strategi för lokalförsörjningen. Där är det för närvarande vår bild att fler kan göra mer. Om man har en genomarbetad strategi på plats blir det mycket lättare att hitta rätt i det detaljerade besluten om enskilda investeringsprojekt, säger Björn.

Kommuninvest finns tillsammans med SKR, Sollentuna kommun och Uppsala kommun med i ett ny satsning på området. Vad handlar det om?

– Det här är en intressant process. Sollentuna och Uppsala tog initiativet. Vi bidrar med vårt perspektiv. Vad det handlar om är att reda ut vad kommuner och regioner kan göra för att, utan att ge avkall på kvaliteten, bygga till en lägre kostnad. I den gemensamma analysen ser vi att det inom kommunsektorn finns tendenser till att vilja ’uppfinna hjulet på nytt’ vid varje nybyggnation samt att inte riktigt hålla ihop planerings-, projekterings- och upphandlingsprocessen. Vi vill undersöka om mer erfarenhetsutbyte och samarbete kan vara en väg framåt, säger Emelie.

– Om ett antal kommuner och regioner skulle gå ihop i en tätare samverkan borde det kunna ge tydliga mervärden. Om man exempelvis ska bygga en skola finns det massor att tjäna på att inte behöva börja från början – utan i stället kunna utgå från framgångsrik projektering som andra kommuner redan gjort. Satsningen är i ett mycket tidigt skede. Men möjligheterna borde kunna vara stora, säger Björn.

Vad mer kommer att hända framöver?

– Vi kommer att även i övrigt driva dialog och diskussioner vidare. Till att börja med blir detta en viktigt fråga på det Finansforum som Kommuninvest arrangerar i höst, säger Emelie.

– Vi kommer att över de närmaste månaderna förstärka vår rådgivning. Rapporten blev i någon mening en startpunkt. Nu ska vi säkerställa att vi hela tiden är uppdaterade och precisa på ett område där utvecklingen går snabbt framåt, säger Björn.