Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Grönt ljus för Gröna lån till Falköping

Fåraberger i Falköpings kommun

Vid senaste mötet med Miljökommittén stack Falköpings kommun ut genom att få godkänt för hela fyra nya Gröna lån. Det har hänt tidigare att kommuner eller regioner fått flera Gröna lån beviljade vid samma tillfälle. Men det hör definitivt inte till vanligheterna.

De nya gröna investeringsprojekten finns alla inom kategorin Vattenhantering. Det handlar om Projekt Kättilstorp, som innebär en förändring i spillvattenhanteringen, om Projekt Götavägen, som är en klimatanpassning genom separering av spill- och dagvatten samt byggandet av en ny dagvattenledning, om Fåraberget, där VA-infrastrukturen ska byggas ut för ett nytt bostadsområde, samt om Projekt Marjarp, där VA-infrastrukturen ska byggas ut för ett nytt industriområde. Det totala lånebeloppet för de fyra investeringsprojekten är 91,5 miljoner kr.

Kommunen jobbar mycket ambitiöst med gröna investeringar och finansiering. Bland annat har man etablerat en process där hållbarhetsaspekterna hela tiden prövas inför investeringsbeslut. I och med de nya lånen är man uppe i 10 Gröna lån. Även det är en hög siffra som sticker ut. De tidigare gröna investeringarna har gällt kategorin Gröna byggnader: skolor, förskolor, bostäder och ett demensboende.

– Att satsa på ökad grön finansiering, med hjälp av Gröna lån, var ett logiskt steg i rätt riktning för vår del. Det stärker och driver kommunens hållbarhetsarbete samt ger även andra fördelar – såsom en minskad räntekostnad, säger Magnus Fleischer, ekonomichef, Falköpings kommun.

– Falköpings kommun visar ännu en gång att det systematiska hållbarhetsarbetet ger resultat. Man tänker grönt i olika delar av verksamheten och har en utmärkt förmåga att skapa gedigna investeringsprojekt. Kommuninvest vann ju förra veckan Miljömålspriset 2021. Det är precis den här typen av arbetssätt som ligger bakom den utmärkelsen, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.