Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Den digitala låneprocessen – nu testas ny behörighetsfunktion

Utvecklingen av den digitala låneprocessen fortsätter. Efter en successiv uppbyggnad över några år är det nu bara den sista biten som återstår. Sedan går det att på helt digital väg låna hos Kommuninvest. Syftet med digitaliseringssatsningen är att erbjuda mer flexibilitet, mindre administration och ökad transparens. Att ta lån ska vara enkelt och effektivt – med snabba flöden och korta ledtider genom systemet.

Med start idag testas en ny app, KI Finans Beslut & Behörigheter, där kunderna kan fastställa vilka personer i den egna organisationen som ska vara behöriga att göra affärsavslut – och därmed ha möjlighet att genomföra affärsavslut digitalt. I ett senare steg ska denna app också göra det möjligt att ladda upp och länka kommunala beslutsdokument som underlag för lån hos Kommuninvest.

Appens behörighetsfunktion testas under den kommande månaden av ett 20-tal utvalda pilotkunder. Men testet är inte begränsat bara till dessa kunder. Samtliga kunder kommer under pilotfasen ha tillgång till testversionen av behörighetsfunktionen. Pilotkundernas erfarenheter och synpunkter kommer att samlas in när pilotfasen är slut. Inspel från övriga kunder är också mycket välkomna.

Inriktningen är sedan att en färdig version av behörighetsfunktionen i appen, på basis av resultaten från pilotfasen, ska lanseras så snart som möjligt under hösten.

För att kunna använda appen behöver man en ”hantera”-behörighet i KI Finans. En förutsättning för att efter lanseringen kunna dra nytta av denna behörighetsfunktion är att man som organisation skrivit på det nya användaravtalet.

Guide för behörighetsfunktionen finns här.