Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna lån: Ny förskola ska fixa el och värme på egen hand

En av de gröna investeringar som fick klartecken vid mötet med Kommuninvests Miljökommitté i juni är Kronoparkens förskola i Mariestad. Det rör sig om ett Grönt lån på 84,5 miljoner kr. Byggprocessen pågår för fullt. Inriktningen är att förskolan, som får åtta avdelningar, ska tas i bruk i januari 2022.

Detta är ett av de mest innovativa byggnadsprojekten i landet. Upplägget går ut på att byggnaden i stort sett ska vara självförsörjande på el och värme. Därmed ska den också, i princip, vara bortkopplad från det lokala elnätet.

Förskolan ska drivas av solenergi. Solpaneler på taket ska förse byggnaden med el och värme – året runt. För att detta ska fungera krävs en särskild lagringsteknik. Den överskottsel som primärt skapas under sommarhalvåret ska lagras i form av vätgas för att sedan kunna omvandlas till el och värme under vinterhalvåret. Detta kompletteras även med bergvärmepumpar.

Att utnyttja vätgas på detta vis är ovanligt. Mariestad har, i en bred satsning, blivit en uppmärksammad ”vätgaspionjär”. 15 av kommunens bilar går på vätgas och det finns planer, tillsammans med grannkommunerna, på att även drifta den lokala tågtrafiken med vätgas.

”Jag är mycket stolt över att jobba med detta, det känns som att vi gör något betydelsefullt för kommande generationer och på den resan fortsätter vi”, säger Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestads kommun.

Se film om projektet från Mariestads kommun