Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Inför höstbudgeten: ”Hög tid att lyssna på kommunsektorn”

Den politiska aktiviteten ökar nu efter några lugnare sommarveckor. Därmed börjar det bl a vara dags för regeringen att välja väg när det gäller förslaget om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, har en tydlig uppfattning om vad som vore klokast att göra.

Vilken väg bör regeringen gå?

– I detta läge är det hög tid för regeringen att lyssna på kommunsektorn. Att beskatta kommunal samverkan genom Kommuninvest, och därmed utan några rimliga skäl dra ca 330 miljoner per år från redan hårt pressade välfärdsbudgetar, är en riktigt dålig idé. Detta var huvudbudskapet från kommuner och regioner över hela landet – och kommun- och regionpolitiker över hela det politiska spektrat – i de remissvar som lämnades in i slutet av juni. Om regeringen vill driva förslaget om riskskatten vidare så måste man först se till att i ett omtag skapa en undantagslösning för Kommuninvest. Att hålla fast vid förslaget i nuvarande form borde vara uteslutet.

Hur ser den fortsatta processen ut?

– Regeringen går nu in i en period där man börjar fatta avgörande beslut om hur höstbudgeten ska utformas. Budgetpropositionen ska presenteras senast 20 september. Normalt sett brukar det mesta av arbetet vara klart mot slutet av augusti. Efter sommarens regeringskris är naturligtvis frågan hur mycket normalitet det kommer att bli i de politiska turerna under hösten. Men tidtabellen ligger fast och är något som regeringen måste rätta sig efter.

I mina ögon står regeringen faktiskt inför ett ganska enkelt beslut. Antingen gör man snabbt de justeringar som krävs för att riskskatten inte ska slå mot samverkan, välfärd och landsbygd. Vi har visat att detta vore realistiskt. Eller så lägger man – åtminstone för tillfället – det bristfälliga förslaget år sidan. Någon form av utredningsuppdrag skulle i så fall kunna vara en möjlighet. Att försöka pressa igenom ett skatteupplägg med så allvarliga problem vore knappast någon lämplig strategi.

Briefing om riskskatten