Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fel av regeringen att låta riskskatt urholka välfärden

En del i den budgetproposition som regeringen presenterat idag är en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Trots att detta skatteförslag fått skarp kritik från både kommunsektorn och de egna myndigheterna driver regeringen processen vidare.

Riskskatten skulle, med föreslaget upplägg, slå hårt mot de investeringar i bl a förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus som nu är så viktiga för att säkra kvaliteten i välfärden. Extrakostnader på ca 330 miljoner kr per år skulle, genom beskattningen av det kommunala samverkansverktyget Kommuninvest, påföras kommuner och regioner.

Kommuninvest har presenterat flera lösningar för hur skattesmällen mot välfärden kan undvikas. Så långt har regeringen dock sagt blankt nej till att göra de justeringar eller det omtag som skulle krävas. Detta trots att en undantagslösning, med hänsyn inte bara till välfärden utan också till syftet med skatten, vore högst rimlig. Enligt Riksgälden, regeringens egen expertmyndighet, är Kommuninvest ett utpräglat lågriskinstitut.

– Det är svårt att förstå varför regeringen vill urholka välfärden på detta vis. Det finns ingen anledning. De negativa välfärdseffekterna kan tas bort. Antingen gör regeringen en snabb ändring av förslaget under hösten. Eller så tar regeringen ett lite större omtag där bristerna i förslaget arbetas bort. Som den statsfinansiella situationen nu ser ut, där riskskatten kortsiktigt inte behövs för att få ekvationen att gå ihop, har regeringen alla möjligheter att skjuta på införandet ett år, säger Linda Frohm, vice ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Denna illa utformade skatt är på väg att förorsaka betydande skada på välfärden, vilket har att göra med att regeringen försöker stressa igenom ett bristfälligt förslag till nästan varje pris. Jag är övertygad om att ett omtag skulle kunna lösa problemet. Om riskskatten hade varit helt nödvändig för denna statsbudget hade det varit en sak. Det är den inte med det väldiga reformutrymme som regeringen har signalerat. Regeringen kan utan problem välja att göra om och göra rätt för välfärdens skull. Varför gör regeringen inte det?, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

För ytterligare information

Tomas Werngren
VD
Tel: 070-645 06 69
E-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se