Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Frågetecken kring utredningsförslag om vårdinfrastruktur

Ulf Bengtsson, Kommuninvest, ser vissa problem i de förslag som utredningen om framtidens vårdinfrastruktur igår presenterade. 

I går överlämnades utredningen om framtida investeringar i regioners och kommuners vårdinfrastruktur till regeringen. Ett av utredarens förslag är att den statliga nivån genom regler för riksintressen ska kunna styra vissa regionala och lokala investeringsbeslut. Ett annat förslag är att ett stort statligt fastighetsbolag med ansvar för infrastrukturen inom hälso- och sjukvården ska bildas.

Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, har deltagit som expert i utredningen tillsammans med representanter från bland annat SKR och regionerna. Han ser vissa problem i de förslag som utredaren nu lägger fram:

– Det finns frågetecken kring förslaget om en struktur för riksintressen. Det är viktigt att förutsättningar och konsekvenser i detta verkligen granskas på djupet. Risken är att investeringsprocesserna förlängs och byråkratiseras.

– Det finns också betydande problem med förslaget om ett statligt fastighetsbolag för vårdinfrastruktur. Avkastningskraven på ett sådant bolag skulle öka kostnaderna för regionerna. I och med att rådigheten över fastigheterna skulle minska skulle det bli svårare för regionerna att rationalisera och effektivisera sin lokalanvändning. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården är nu mycket snabb. Att då skapa en central funktion, när ledorden i stället borde vara lättrörlighet och innovation, är förmodligen inte rätt väg att gå.

– Jag konstaterar att det i kommunsektorn finns en kritik särskilt mot dessa båda förslag. Jag utgår från att detta går vidare till en remissrunda och att vi där för Kommuninvests del kommer att kunna spela in våra synpunkter. I en sådan process kommer vi i så fall analysera förslagen vidare.

 

Nyhet på SKR:s hemsida (med kommentar från Ulf Bengtsson): Oönskade effekter av förslag om sjukhusinvesteringar

Replik på DN Debatt (med Göran Färm och Linda Frohm som medförfattare): ”Lägg förslaget om förstatligande av sjukhusinfrastruktur i byrålådan”