Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Högtryck i de gröna investeringarna

Hållbarhetsarbetet i kommunsektorn rullar på i rask takt. När Kommuninvests Miljökommitté sammanträdde nu på förmiddagen godkändes 25 ansökningar med en totalvolym på 3,6 miljarder kr. Björn Bergstrand, hållbarhetschef, ger sin syn på nuläge och trender.

Hur utvecklas den gröna finansieringen?

– Det fortsätter att gå snabbt framåt. I slutet av augusti var vi uppe i totalt 78 miljarder kr i beviljade Gröna lån, med en fördelning över 470 investeringsprojekt och 174 kommuner/regioner. Till det ska läggas alla de ansökningar som fick grönt ljus idag. Vi har haft en stark tillväxt i vår gröna finansiering ända sedan programmet startades 2016. Den tillväxten verkar hålla i sig.

Vilka typer av gröna investeringar satsas det mest på?

– Gröna byggnader fortsätter att vara den dominerande kategorin. Här stod Kumla kommun för två intressanta investeringar, bland annat en genomgripande renovering av en äldre fastighet som förväntas halvera energiförbrukningen. Hållbara transporter har blivit mer och mer framträdande. Mer än en tredjedel av den lånevolym som beviljades idag gällde investeringar i tåg och annan järnvägsinfrastruktur. Det är också tydligt att många kommuner jobbar ambitiöst med avfallshantering och cirkularitet.

Finns det något som saknas?

– Så långt har vi inom ramen för de Gröna lånen inte sett särskilt mycket av investeringar i klimatanpassning. Ansökningarna är alltjämt få. Med tanke på hur behovet av sådana satsningar har tydliggjorts på senare år och särskilt i sommar – genom bl a skogsbränder, skyfall och översvämningar – är detta en grön investeringskategori där det skulle kunna ske en stark tillväxt framöver.