Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1 miljard USD i ny obligation

I den fjärde emissionen för året under USD-benchmarkprogrammet lånade Kommuninvest idag upp 1 miljard USD (ca 8,6 miljarder SEK) i en ny 4-årig obligation.

Investerarintresset för obligationen, som förfaller 2025-09-15, var starkt. Orderboken uppgick till över 2,1 miljarder USD och omfattade fler än 50 investerare. Obligationen prissattes 1 baspunkt under swapräntan och 29,8 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

Villkoren, när det gäller prissättningen på USD-marknaden, fortsätter att vara konkurrenskraftiga.

– Dagens transaktion blev en positiv återgång till USD-marknaden efter sommaruppehållet. Ännu en gång möttes vi av solid efterfrågan. Orderboken var stor och väl diversifierad. I vårt arbete för att säkra en kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den svenska välfärden spelar USD-benchmarkprogrammet en viktig roll, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se