Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest planerar att emittera ny SEK-obligation

Kommuninvest planerar att inom kort, givet marknadsförutsättningarna, emittera en ny 6-årig obligation under det svenska obligationsprogrammet.

Obligationen (K2706) kommer ha förfall 2027-06-15. Första möjliga emissionsdag är 29 september.

Obligationen kommer att emitteras i en auktion som sköts genom Bloombergs auktionsplattform (AUPD). Ambitionen är att emittera 3 miljarder SEK.

På emissionsdagen startar auktionen kl 09.00. Bud läggs som spread mot matched maturity swap uttryckt i baspunkter. Bud läggs via återförsäljare i obligationsprogrammet. Auktionen stänger kl 10.00. Planen är att meddela resultaten inom 15 minuter efter stängningen. För återförsäljare kommer en sammanfattning av auktionen finnas på Bloomberg.

Kommuninvest har inte något åtagande att emittera hela den angivna volymen och förbehåller sig rätten att avslå bud som bedöms vara onödigt dyra. Det finns inga absoluta regler för avslag. På en volatil och osäker marknad kan större avvikelser från indikativa marknadspriser godtas.

– Denna nyemission är ännu ett naturligt steg i utvecklingen av det svenska obligationsprogrammet. Med en ny och något längre obligation skapar vi ett bredare erbjudande för långsiktiga investerare, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Den kommande nyemissionen innebär att den ordinarie auktion i det svenska obligationsprogrammet som planerats till 29 september ställs in.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se