Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Regeringen måste tänka om: Att beskatta välfärdsinvesteringar är orimligt

Regeringen har idag klargjort att man, trots bred och skarp kritik från kommunsektorn, avser att gå vidare med ett i princip oförändrat förslag om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut.

Om förslaget beslutas och genomförs i nuvarande form skulle detta få allvarliga konsekvenser för kommuner och regioner. Med det föreslagna upplägget skulle kommunal samverkan genom Kommuninvest fullt ut drabbas av skatten. Det innebär att extrakostnader på ca 330 miljoner kr per år, via Kommuninvest, skulle påföras kommunsektorn.

Skatten skulle göra det dyrare och svårare – särskilt för små och medelstora kommuner – att göra den upplåning som krävs för att upprätthålla nödvändiga välfärdsinvesteringar: i exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus. Att regeringen gör en skev analys av den ekonomiska styrkan hos små och medelstora kommuner är både anmärkningsvärt och ett problem i sammanhanget.

Bortom själva ekonomin är det även högst problematiskt att förslaget nedprioriterar kommunal samverkan. Regeringen uttrycker en sak, att samverkan är viktigt, men agerar på ett annat sätt i praktiken.

– Vi har sagt det tidigare – och behöver nu säga det igen: Att låta riskskatten slå mot välfärden, vilket uppenbarligen är regeringens intention, är både orimligt och  oacceptabelt. Det enda rimliga är att skapa ett undantag för kommunal samverkan genom Kommuninvest. Det är fortfarande inte för sent för regeringen att tänka om. Att på detta vis driva ett så bristfälligt förslag vidare är inte ansvarsfullt, säger Linda Frohm, vice ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Regeringen har alltjämt möjligheten att slå in på ett mer ansvarstagande spår. Antingen skapar man snabbt ett undantag för att förhindra att riskskatten drabbar välfärden. Det finns lösningar för det. Eller så lägger man tillfälligt förslaget åt sidan för att gå på djupet i hur ett undantag ska utformas. Nu är man inne på helt fel väg. När det visar sig finnas ett mycket stort reform- och skattesänkningsutrymme på över 70 miljarder kr finns det ju heller inga budgetmässiga skäl för att driva igenom skatten nu, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

För ytterligare information

Tomas Werngren
VD
Tel: 070-645 06 69
E-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se