Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

äga/hyra

Äga eller hyra verksamhetslokaler – nu finns beräkningsmodell

Frågan om att äga eller hyra sina verksamhetslokaler är högaktuell på många håll i kommunsektorn. För att kunna fatta väl underbyggda beslut krävs som regel en gedigen analys.

Vi får många frågor om hur man ska tänka och räkna på området. Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra? Vad kostar det att själv bygga-äga-drifta? Vad kostar det att hyra från ett fastighetsbolag genom ett långt hyreskontrakt?

Nu har vi tagit fram en särskild beräkningsmodell för ändamålet. Där matar man in sina ingångsvärden och får sedan ut en graf där kostnaderna för att äga respektive hyra kan jämföras år för år och på totalen.

Testa gärna! Och hör av dig till din finansrådgivare eller till kundgruppen med frågor och för vägledning!

/>

Dela