Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdaterad upplåningsprognos för 2021: 120 miljarder kr

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2021. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till 120 miljarder kr.

Den förra uppdateringen, till 120-130 miljarder kr, gjordes i juni. Den ursprungliga prognosen för året låg på 120-140 miljarder kr.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR.

– Många kommuner och regioner befinner sig för närvarande i en finansiell situation där likviditeten är god och resultaten relativt starka. Detta innebär att lånebehoven ökar i långsammare takt och, för vår del, att utlåningstillväxten blir något lägre än vi tidigare sett framför oss, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se