Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 8,9 miljarder SEK) i en ny obligation med förfall 2023-07-05. Detta var den femte transaktionen för 2021 under USD-benchmarkprogrammet.

Orderboken omfattade mer än 30 investerare och summerade till 1,6 miljarder USD. Obligationen prissattes 6 baspunkter under swapräntan och 3,7 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

För Kommuninvests del fortsätter USD-marknaden att erbjuda goda villkor och en prisbild på omkring samma nivå som i SEK-marknaden.

– Detta blev ännu en positiv transaktion i USD-marknaden. Investerarintresset var starkt. Orderboken blev stor och väl diversifierad. USD-marknaden har under hela året varit ett viktigt verktyg i vårt arbete med att säkra kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den svenska kommunsektorn, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Transaktionsdetaljer: Press Points

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela