Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny guide: 5 frågor för en bättre likviditetsplanering

Kommuninvest presenterar idag en frågeguide på temat likviditetsplanering i kommunsektorn. Den finns tillgänglig på kommuninvest.se.

Frågeguiden vänder sig till:

  • Den som har liten erfarenhet av likviditetsplanering och vill bygga på sin kunskap
  • Den som vill utveckla och/eller kvalitetssäkra sin likviditetsplanering och gärna inspireras av hur andra i kommunsektorn gör

Guiden är uppbyggd så att den i 5 frågor samlar goda råd för en välfungerande och smidig likviditetsplanering:

  1. Vilka mål och riktlinjer har ni för er likviditetsplanering?
  2. Hur ser er process ut?
  3. Hur gör ni en prognos som passar er
  4. Hur samarbetar ni kring information som behövs för att likviditetsplanera?
  5. Hur vet ni att ni har en bra likviditetsplanering?

Materialet är i huvudsak baserat på djupintervjuer med ansvariga för likviditetsplaneringen hos 26 av Kommuninvests kunder. Intervjupersonerna valdes ut i syfte att få en så bred bild som möjligt av utmaningar och hantering inom olika delar av kommunsektorn. Sammanställningen har även utgått från Kommuninvests egen erfarenhet kring likviditetsplanering och arbete med likviditetsrisker.

För den som ännu inte prövat verktyget KI Finans Likviditet & Investeringar kan detta var en möjlighet att överväga i utvecklingen av likviditetsplaneringen. Se introduktion i hemsidesnyhet.

Hemsidesnyheten: Upptäck nyttan med KI Finans Likviditet & Investeringar

Frågeguide: 5 frågor för en bättre likviditetsplanering