Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Skräddarsydd utbildning för en vassare ekonomistyrning

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm erbjuder Kommuninvest en skräddarsydd utbildning i ekonomisk analys av kommunal verksamhet. En pilotomgång genomfördes under 2019. Nu har en andra omgång, med fyra kommuner, precis avslutats. Torsdag-fredag förra veckan genomfördes de sista två dagarna i den fyra dagar långa utbildningen.

Det övergripande syftet är att programmet ska bidra till ökad ekonomisk effektivitet och förbättrad hushållning med tillgängliga resurser. Det görs en ordentlig genomlysning av förutsättningar, nyckelfaktorer och samband i den kommunala ekonomin.

Programmet handlar också i hög grad om att skapa en samsyn i var och en av de deltagande kommunerna. Inriktningen är att fyra nyckelpersoner från varje kommun ska vara med: kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd), kommunstyrelsens vice ordförande (oppositionsråd), kommunchefen och kommunens ekonomichef. På så vis blir det möjligt att gemensamt utveckla den analytiska förståelsen samt diskutera konsekvenserna av prioriteringar och strategiska val.

– Även denna omgång blev mycket lyckad. Diskussionen i detta format blir riktigt givande. Deltagarna lär sig minst lika mycket av varandra som av experterna. Både för kommunerna sinsemellan och för kommunerna internt skapas en hel del nytta, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Nästa omgång av programmet kommer att genomföras under våren. Då kommer deltagarna att vara mindre kommuner och ett särskilt fokus ligga på dessa kommuners specifika utmaningar.

Dela