Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upptäck nyttan med KI Finans Likviditet & Investeringar

Verktyget KI Finans Likviditet & Investeringar ger fördelar som fler aktörer inom kommunsektorn antagligen skulle kunna ha nytta av.  

I början av 2020 förstärktes finansförvaltningstjänsten KI Finans med ett nytt verktyg: Likviditet & Investeringar. Verktyget är tillgängligt för alla fullversions-användare.

Efter en analys av användningsmönstren konstaterar Kommuninvest att fler aktörer inom kommunsektorn nog skulle kunna ha nytta av att i högre grad utnyttja detta verktyg för sin likviditetsplanering.

– KI Finans Likviditet & Investeringar introducerades precis innan pandemin slog till. Så här i efterhand är det tydligt att timingen blev olycklig. Under 1,5 år har det i många kommuner och regioner varit naturligt att lägga fokus på annat än att utveckla strukturerna för sin likviditetsplanering. I och med att en ny normalitet nu ligger inom räckhåll vill vi återigen peka på de möjligheter som det nya verktyget för med sig, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

Så fungerar det

Syftet med KI Finans Likviditet & Investeringar är att rationalisera likviditetsplaneringen. Med hjälp av verktyget kan man göra korta, medellånga och långsiktiga likviditetsprognoser. Det är även möjligt att utvärdera sina prognoser i efterhand.

Den praktiska hanteringen är enkel och kan i stor utsträckning automatiseras. Man lägger in uppgifter om banksaldon samt prognostiserade och faktiska kassaflöden. Det går att aktivera automatisk överföring av dagliga saldon från Swedbank- och Nordea-konton. Om man önskar göra detaljerade korttidsprognoser har man möjlighet att importera kund- och leverantörsreskontra via fil från sitt ekonomisystem. Finansiella flöden från KI Finans Skuld importeras automatiskt.

Med alla flöden på plats konsoliderar verktyget automatiskt de inlagda uppgifterna. Likviditetsprognoser kan skapas på både enhets- och koncernnivå. En enhet kan till exempel vara en kommun, region, förvaltning inom kommun eller region, bolag eller kommunalförbund. En koncern är summan av enheterna inom samma organisation.

Fördelar

Nyttan med KI Finans Likviditet & Investeringar kan sammanfattas i tre viktiga fördelar:

  • Helhetsgrepp. Verktyget ger en god överblick. Man kan följa både det aggregerade och detaljerna på samma gång.
  • Effektivitet. Automatiseringen gör att man, i jämförelse med en mer manuell hantering, sparar både tid och resurser.
  • Samarbete. När flera personer inom organisationen är involverade i likviditetsplaneringen kan det vara värdefullt att samla processen i ett verktyg.

Stöd och support

Att flytta sin likviditetsplanering till KI Finans Likviditet & Investeringar är ett steg att ta. Men tröskeln är inte hög och vinsterna är tydliga.

– Från Kommuninvests sida finns vi naturligtvis tillgängliga med stöd och support både vid uppstarten och när man kommit en bit på vägen. Vår erfarenhet är att det allra mesta är intuitivt och smidigt, men att man kan komma till överväganden och tekniska utmaningar där det kan behövas uppbackning. Vi tittar dessutom på möjligheten att börja erbjuda dedikerade utbildningar för KI Finans Likviditet & Investeringar, säger Björn Söderlundh.

För ytterligare information

Gå vidare till detaljerad information, inklusive Onboardingmanual, om hur man kommer igång.

Kontakta oss  för frågor och synpunkter:

E-post: KIFinans-support@kommuninvest.se

Telefon: +46 10 470 87 30

Dela